Apollon Tapınağı

Didim’in simgesi, Didim için her şeyin başlangıç noktası olan Apollon Tapınağı’dır. Tanrı Apollon’un bilicilik (kehanet) yeteneği verdiği Barankid tarafından, kutsal sayılan kuyunun çevresine kurulan Apollon Tapınağı, günümüze ulaşan ve görkemli yapımı altı yüzyıl sürmesine rağmen tamamlanamayan görkemli mimarisi ile çekim merkezi olma niteliğini sürdürmektedir.

Tarihçi Strabon’a göre Antik dünyanın en büyük, gerçekte ise üçüncü büyük tapınağı olan Didim Apollon Tapınağı, bugünkü yerine yedi büyük basamaklı kaidenin üzerine toplam 124 sütunun bulunduğu şekliyle inşa edilmiştir. Tapınağın iç kısımlarına, o dönemde bilginlerden ve din adamlarından başkasının girmesine izin verilmezdi. Her yıl bahar aylarında Milet’ten yola çıkan halk, “kutsal yol”dan Apollon Mabedine varırlardı. Tapınağa varmadan Artemis Kutsal Alanı’nda toplana halk, daha sonra Tapınak’ta büyük törenle yapardı. Bugün çok azı sağlam kalan “kutsal yol”un bir kısmı, tapınağın hemen üst yanında duvarla çevrili alanın içinde görülebilir.

Apollon Tapınağı ile ilgili en eski yazılı kaynak Homeros’un eserlerinde geçen kısımlardır. Mabet’le ilgili çok fazla şey bilinmemekle beraber, mabedin çevresinde kutsal sayılan bir defne koruluğunun olduğu, güney kısmında ise bir stadyumun yer aldığı bilinmektedir. Burada Tanrı Apollon adına müsabakalar düzenlenirdi. Savaşlar ve felaketler nedeniyle tamamlanamayan mabedin içine, bölgede Hıristiyanlığın güçlendiği dönemlerde bir kilise yapılmış, bir dönemde askeri garnizon olarak kullanılmıştır. Tapınağı gökyüzüne çıkarmak amacıyla yapılan arkeolojik çalışmalar yaklaşık yüzyıldır sürmektedir.
 
   İletişim Bilgileri
 Adres: Üçmevsim Cad. 419. Sk.
 No:16 Didim/AYDIN
 Tel: 0256 813 69 62
         0256 813 80 85