Didyma

“Didim” adının kökeni hakkında, iki ayrı görüş bulunmaktadır. Bu görüşlerden ilki; ismine yörede tapınak kurulan Apollon’un, Artemis ile ikiz oluşu nedeniyle, Yunanca “İkizler” demek olan “Didymi” ile bağlantılı olduğu, “İkizlerin Yeri” anlamındaki “Didymaion” dan türediğini aktaran örüştür.

Diğer görüş ise;  Hitit Ana Tanrıçası’na verilen isimler arasında yer alan  “Dida” kökenli olarak, “Ana Tanrıça’nın Halkı” anlamındaki “Didauma” dan geldiğini öne sürmektedir.

Milet’in “Kutsal Kenti” “Tapkı Alanı” olarak tarih sahnesine çıkan Didyma, İonlar’ın ardından, Perslerin, Romalıların, Menteşeoğulları Beyliği’nin ve Osmanlı’nın egemenliği altına girmiştir. 14. Yüzyıldaki büyük depremde yıkılan mabetle birlikte uzun yıllar kabuğuna çekilen Didim yerleşimi, Cumhuriyet öncesine değin varlığını Yoran/Yeronda adlı küçük kasaba olarak sürdürmüştür.

1920 ile 1924 yılları arasında boş kalan yöreye, Lozan Anlaşması sonrasında mübadele kapsamında Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelen muhacirleri iskan edilmiştir.

1955 yılında yaşanan deprem sonrasında yöre halkının “hisar” adını verdiği Apollon Tapınağı çevresinden yaklaşık bir km güneye, “Yenihisar” adı ile taşınmıştır. Yine aynı dönemde, günümüzde de Didim turizminin nabzının attığı yer olan Altınkum Plajı çevresinde ilk turistik gelişim başlamıştır. Yenihisar 1980’li yıllara kadar küçük bir kasaba olarak varlığını sürdürmüştür. Daha sonra turizm sektöründeki büyümeye paralel olarak hızlı bir gelişim sürecine giren Yenihisar, 1991 yılında ilçe olmuş, 1997 yılında ise ismi “Didim” olarak değiştirilmiştir.

 
   İletişim Bilgileri
 Adres: Üçmevsim Cad. 419. Sk.
 No:16 Didim/AYDIN
 Tel: 0256 813 69 62
         0256 813 80 85