Milet Antik Kenti

Didim’in bir diğer önemli tarihi varlığı ilçe merkezine 20 km. uzaklıkta yer alan Milet Antik Kentidir.
Homeros’un İlayda’sında, Milet’in Kayralılar, Strabonda ise Giritlilerce kurulduğu söylenir. İlyada’da Miletli prenslerin, Turuvalılar’la omuz omuza Yunanlılara karşı savaştıkları yazılıdır.

Milet, yüzyıllarca ihtişamını korumuş ve hepsinden önemlisi bilim, sanat ve kültür merkezi olmuş, antik çağın uygarlığına yön vermiştir. Milet 7. ve 6. yüzyıllarda en parlak dönemin yaşamıştır. M.Ö. 670 yılından sonra kurmuş olduğu 90 yakın koloni sayesinde çok zenginleşerek antik dünyanın metropolü haline gelmiştir. Kurduğu koloniler arasında bugünkü Sinop, Samsun, Giresun, Trabzon, Gemlik, Erdek ve Mısır’daki Naukratis şehirleri sayılabilir.

M.Ö. 546 da Lidya’nın başkenti Sardes’le birlikte Perslerin eline geçen kent, M.Ö. 499’da öteki İon şehirlerinin yardımları ile Perslerin elindeki Sardes’i yakmıştır. Milet kenti, M.Ö. 494 de yapılan ünlü Lade Deniz Savaşı’nda müttefik donanmasının yenilmesi üzerine Perslerce yakılıp yıkılmış, Didyma Apollon Tapınağı yağmalanmıştır. Milet halkının büyük bir çoğunluğu esir edilmiş, Mezopotamya’da Dicle kıyısındaki Ampe şehrine sürülmüştür.

M.Ö.  479’da Attika-Delos Birliğine giren Milet daha sonraki yıllarda Hippodamus planına göre yeniden kurulmuştur. Helenistik dönemde de ticaret ve sanat alanında gelişen merkez, Roma döneminde bağımsız bir kent olarak Anadolu’nun en büyük metropollerinden birisi olmuştur. Bugün ayakta kalan eserlerin büyük bir çoğunluğu o döneme aittir.

 
   İletişim Bilgileri
 Adres: Üçmevsim Cad. 419. Sk.
 No:16 Didim/AYDIN
 Tel: 0256 813 69 62
         0256 813 80 85